N-NET :: ม.ต้น

คุณสมบัติสินค้า:

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

Share

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

 • 5 สาระ
  • สาระทักษะการเรียนรู้
  • สาระความรู้พื้นฐาน
  • สารทักษะการดำเนินชีวติ
  • สาระการพัฒนาสังคม
  • สารการประกอบอาชีพ
Powered by MakeWebEasy.com