Rollup_ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย (อังกฤษ: democracy) เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน

Rollup_democracy-12

โรลอัพ_ความหมายประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-11

โรลอัพ_หลักประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-10

โรลอัพ_การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-09

โรลอัพ_การพัฒนาประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-08

โรลอัพ_การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-07

โรลอัพ_การรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-06

โรลอัพ_การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-05

โรลอัพ_การดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-04

โรลอัพ_หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-03

โรลอัพ_ค่านิยมประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-02

โรลอัพ_พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Rollup_democracy-01

โรลอัพ_ประชาธิปไตย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้