สื่อเสริมฯ วิชา การป้องกันการทุจริต ประถม

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเรียนวิชา การป้องกันการทุจริต | ประถมศึกษา

Share

หนังสือเรียนวิชา การป้องกันการทุจริต ประถมศึกษา

ขนาด 18.5x26 cm พิมพ์ ปก 4 สี เนื้อใน 1 สี

การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

  • การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • ความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • Strong :: จิตพอเพียงต้านทุจริต
  • พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Powered by MakeWebEasy.com