ชุดที่ 1 ชุดการศึกษา

๑. ด้านการศึกษา เกี่ยวกับหลักการทรงงานพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๙ “ครูแห่งแผ่นดิน” โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตามพระราชประสงค์ การพัฒนาคน พัฒนาประเทศตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆ


ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ

฿ 399 ฿ 399

ศาสตร์พระราชา การศึกษา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

฿ 399 ฿ 399

ศาสตร์พระราชา วรรณกรรมภาษาและหนังสือสารานุกรม

฿ 399 ฿ 399

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ สังคมพัฒนาประชาสุขใจ

฿ 399 ฿ 399

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนตามพระราชประสงค์และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์

฿ 399 ฿ 399

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ "ครูแผ่นดิน"

฿ 399 ฿ 399
Powered by MakeWebEasy.com